Vítame Vás na sránkach firmy AGROPOL

Výzvy na prekladanie ponúk

Marketingové aktivity

Výzva na predkladanie ponúk od 10.000 EUR
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy
 

Podnikatežský plán

Výzva na predkladanie ponúk od 10.000 EUR
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dodaní služby